Me

Missiomme

Mielen­terveys koskettaa meitä jokaista, sillä onhan mielenterveys ihmisen ydin. E-psykologi haluaa luoda mielen­terveyttä tukevaa kulttuuria tuomalla palveluja yhä lähemmäksi jokaista ihmistä, tasapuolisesti. Missiomme on tarjota psykologin tukea, hoitoa ja konsul­taatiota matalalla kynnyk­sellä sinne, missä ihmiset ovat, vaikka sitten kotisohvalle. Näin olemme jokaisen tavoitettavissa!

Visiomme

Visiomme on olla nykyaikainen, vaihtoehtoisia vastaanottoja tarjoava psykologiyritys, etävastaanoton edellä­kävijä nyt ja tulevaisuudessa. Olemme asian­tuntevia E-psykologeja ja tunnemme ja hallitsemme etä­työskentelyymme kuuluvat menetelmät.

Arvomme

Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvot. Rehellisyys ja luotettavuus ovat meille itsestään selviä asioita. Olemme terveyden­huollon ammattilaisia ja työtämme teemme lain edellyt­tämällä tavalla sekä Psykologi­liiton laatimien ammatti­eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arvomme koostuvat neljästä Eestä:

E = Elämä

Asiakas ja hänen elämänsä on arvojemme ydin. Toimimme asiakas­lähtöisesti, aina asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Näemme, että asiakas on elämänsä keski­­pisteessä: ”Olet elämäsi tärkein ihminen” on lähtö­­kohta työskentelylle. Kuuntelemme asiakkaitamme tarkalla korvalla. Kuulemme mielellämme palautetta työstämme ja pyrimme ohjaamaan työtämme asiakas­­palautteiden pohjalta. Haluamme ottaa asiakkaat mukaan palveluidemme kehittämiseen.

 

E = Etä

Joustavuus ja matala kynnys palveluille – etänä, mutta aina lähellä. Tarjoamme helposti tavoitettavia, matalan kynnyksen psykologi­palveluja, aina asiakkaan tarpeista käsin suunniteltuina. Me emme tunne ns. virasto­työaikoja, vaan me tunnemme ennen kaikkea ihmisen yksilöllisine tarpeineen.

E = Edelläkävijä

Edellä­kävijyys ja nykyajan ratkaisu psykologipalveluille. Tiedostamme nykyajan tarpeet ja vaatimukset. Olemme ketteriä ja kuljemme nyky­hetkessä. Seuraamme maailman menoa ja tätä aikaa. Halu kehittyä ja kehittää vie meitä eteenpäin, emmekä jämähdä totuttuihin toiminta­tapoihin – uskomme etävastaanottoon.

E = Eteenpäin

Meidän työsken­telyämme ohjaa usko asiakkaan tulevaisuuteen. Katse ja fokus on enemmän nyky­hetkessä ja tulevai­suudessa, kuin mennei­syydessä. Uskomme, että menneisyydestä riippumatta aina on toivoa rakentaa hyvää tulevaisuutta. Katsomme asiakkaan kanssa yhdessä eteenpäin, kohti huomista.