Eiran aikuislukio

Touko Voutilaisen koulusäätiö sr:n oppilaitos Eiran aikuislukio on hankkinut keväästä 2013 alkaen koulupsykologin palvelut lukio-opiskelijoilleen Psykologipalvelut Eliisa Niemi Oy:ltä. Palvelu on tarjottu lukiomme tutkintotavoitteisille opiskelijoille ja se on koostunut vastaanotoista (psyykkinen keskustelutuki, mielenterveyden arviointi ja hoitoon ohjaus) ja muista psykologin asiantuntijatehtävistä. Psykologi on kuulunut opiskeluhuollon tiimiin. Palvelun tavoitteena on ollut edistää ja tukea opiskelijoidemme hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä myös oppimista.

Psykologipalvelut Eliisa Niemi Oy on tarjonnut kuluneina vuosina palvelun sekä etänä verkossa että tarvittaessa vastaanottotiloissa, opiskelijan toiveet ja tarpeet huomioiden.

Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Eliisa Niemi-Peltolan yrityksen opiskelijoillemme tarjoamaan palveluun. Aikuisten lukiokoulutuksessa oppimisen vaikeuksien ohella opiskelijoita kuormittavat usein erilaiset elämäntilanteen vaikeudet sekä jaksamisen ja myös mielenterveyden ongelmat. Yrityksen tarjoamat palvelut ovat olleet monille opiskelijoistamme ratkaisevan tärkeä apu opintojen keskeytymisen ehkäisyssä ja heidän elämänhallinnan taitojensa ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Korona-aikana psykologipalvelujen merkitys on erityisesti korostunut, monien opiskelijoistamme jäätyä epidemian vuoksi pitkäksi aikaa eristyksiin. Etämuodossa järjestetty palvelu on toiminut poikkeusaikanakin erittäin hyvin ja se on ollut tärkeä apu pyrkiessämme varmistamaan, etteivät opiskelijamme jää yksin ongelmiensa kanssa ja että vaikeuksien kärjistyminen voidaan ehkäistä.

Psykologipalvelut Eliisa Niemi Oy on ollut oppilaitoksellemme hyvä yhteistyökumppani. Yritys on kuluneina vuosina jatkuvasti kehittänyt omaa toimintaansa ja on kyennyt huomioimaan hyvin esittämämme toiveet ja opiskelijoidemme tarpeet. Toiminnan kehittämisen kautta yhteistyömme on entisestään syventynyt ja se on myös auttanut kehittämään oppilaitoksemme opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.

Voimme lämpimästi suositella Psykologipalvelut Eliisa Niemi Oy:tä korkealaatuisena koulupsykologipalvelujen järjestäjänä.

Helsinki, 13.7.2021

Touko Voutilaisen koulusäätiö sr

Mauri Ronimus
Rehtori, Eiran aikuislukio
Toimitusjohtaja, Touko Voutilaisen koulusäätiö sr